Szolgáltatásaink

A cég szakterületei

 • 7412 Számviteli, könyvvizsgálói és adószakértői tevékenység
 • 7414 Üzletviteli tanácsadás
 • 7220 Szoftverkészítés, szaktanácsadás és ellátás
 • 7230 Adatfeldolgozás

Könyvelési szolgáltatások

 • Főkönyvi könyvelés
 • Folyószámla könyvelés
 • Befizetések előkészítése (igény szerint)
 • Analitikus nyilvántartások vezetése
 • A megbízó saját számlarendjének és számvitelének kialakítása
 • Áfa pozíció közlése és tervezése igény szerinti gyakorisággal
 • Társasági adófizetési vonzat meghatározása
 • Éves beszámoló és adóbevallások elkészítése, feladása
 • Önellenőrzés
 • Adófolyószámlák egyeztetése
 • A megbízó képviselete adóeljárási ügyekben
 • Mérlegképesség, regisztráció
 • Naprakészség

Bérszámfejtési szolgáltatások

 • Rendszeres havonkénti bérszámfejtés
 • Bérfizetési jegyzék és egyéb kimutatások elkészítése
 • Tb, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék elszámolása
 • A munkaadói és munkavállalói járulék elszámolása
 • Befizetendő személyi jövedelmi adóelőleg elszámolása
 • Havi bérfeladás a számvitel részére
 • Éves adatszolgáltatás a különböző hatóságok részére
 • Havi kimutatások készítése
 • Havonkénti utalandó összegek meghatározása és bevallása a megfelelő hatóságnak
 • Magánnyugdíjakkal kapcsolattartás
 • Munkaügyi nyilvántartás
 • Munkaszerződés elkésztése
 • Személy- és munkaügyi szabályzatok, utasítások elkészítése
 • Munkaköri leírások
 • Szabadságlisták vezetése dolgozónként

TB szolgáltatások

 • Tb-ellátások (családi pótlék, táppénz, anyasági segély, stb.) jogosultságának megállapítása és elszámolása
 • Az összesítő elszámolás elkészítése és benyújtása a tb felé
 • Adatszolgáltatás a különböző hatóságok részére

Adótanácsadás

 • Jogszabály értelmezések
 • Szakmai állásfoglalások
 • Adókockázatok felmérése
 • Adófizetés optimalizálás